Χρήστος Πάντος & Ιωάννης Σιακαβάρας Ο.Ε.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5235981, 210 5235136
Fax: 210 5236830
Email: info@metrodent.gr
Metrodent

Συγκολλητικοί παράγοντες

Cannot Initialize new gd image stream
ADPER PROMPT·L - ΡΟΡ-3MESPE
Αυτο-αδροποιούµενος συγκολλητικός παράγοντας, σε συσκευασία µιας χρήσης (press & go) σε συσκευασία 40 τεμ.(41925)
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €67.36 €60.00
ADPER SINGLE BOND 2 (SCOTCHBOND)-3MESPE
Φωτοπολυµεριζόµενος συγκολλητικός παράγοντας ενός φιαλιδίου 6 ml
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €61.00 €45.90
ADPER SCOΤCHBOND DUAL CURE  Resin-3MESPE
Συγκολλητικός παράγοντας αδαµαντίνης και οδοντίνης διπλού πολυµερισµού.
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €107.00 €96.00
Futurabond NR-VOCO
Φωτο-πολυμεριζόμενος αυτο-αδροποιούμενος νανο-ενίσχυμενος συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης.
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €67.00 €60.00
Futurabond NR Single Dose
Φωτο-πολυμεριζόμενος αυτο-αδροποιούμενος νανο-ενιισχυμένος συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης/αδαμαντίνης σε 50 μόνο-δόσεις.
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €67.00 €60.00
Futurabond DC(liquid)-VOCO
Διπλού πολυμερισμού νανο-ενισχυμένος αυτό-αδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης/αδαμαντίνης σε φιαλίδια 4 ml (liquid 1-liquid 2).
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €108.00 €97.92
Futurabond DC SingleDose
Διπλού-πολυμερισμού νανο-ενισχυμένος αυτοαδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης/αδαμαντίνης σε 50 μόνο-δόσεις.
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €67.00 €60.00
ONE COAT BOND 1,2 ml-COLTENE
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €44.50 €40.05