Χρήστος Πάντος & Ιωάννης Σιακαβάρας Ο.Ε.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5235981, 210 5235136
Fax: 210 5236830
Email: info@metrodent.gr
Metrodent

Προληπτική

DURAPHAT
Φθοριούχο βερνίκι σε σύριγγες για την υπερευαισθησία των αυχένων.
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €0.00 €25.61