Χρήστος Πάντος & Ιωάννης Σιακαβάρας Ο.Ε.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5235981, 210 5235136
Fax: 210 5236830
Email: info@metrodent.gr
Metrodent

Κολοβωμάτων υλικά

CLEARFIL ΡΗΟΤΟ CORE
Yβριδικού τύπου, φωτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη για παρασκευή κολοβωµάτων/cοre BuildUp.
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €0.00 €35.00
ParaCore
Yλικό Κολοβωµάτων
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €0.00 €0.00