Χρήστος Πάντος & Ιωάννης Σιακαβάρας Ο.Ε.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5235981, 210 5235136
Fax: 210 5236830
Email: info@metrodent.gr
Metrodent

Καρφίδες - Άξονες

SAFIX
Άξονες τιτανίου, παθητικά συγκολούμενοι, επί μαδρέν. Σε δύο διαμέτρους: 1 (1, 15mm, 2 (1,35mm) και σε τέσσερα μήκη: 1S (9,5mm), 1Ι (11,75mm), 2S (10,25mm), 2Ι (12,75mm)
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €0.00 €87.83