Χρήστος Πάντος & Ιωάννης Σιακαβάρας Ο.Ε.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5235981, 210 5235136
Fax: 210 5236830
Email: info@metrodent.gr
Metrodent

Ακτινογραφικά υλικά

ECO - 30
Αυτοεµφανιζόµενα φιλµ ενός διαλύµαroς
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €0.00 €79.32
Kodak Insight Film
Δείτε παρόμοια προϊόντα
Τιμή: €0.00 €0.00